Usługi utrzymaniowe linii światłowodowej wzdłuż Gazociągu Tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia na terenie Polski - 684 km

Termin: Od 2005 roku
 
Zamawiający: EuRoPol GAZ S.A.

Zakres prac

Usługi utrzymaniowe:

  • konserwacja
  • pomiary kontrolne
  • naprawa uszkodzeń
  • konserwacja studni teletechnicznych

linii światłowodowej wzdłuż Gazociągu Tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia na terenie Polski

 

Referencje