Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 Mpa Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
odcinek 3 Braciejówka - Tworzeń - 34 km

Zakres: wykonanie linii światłowodowej

Termin: 12.2020 – 08.2021

Inwestor: Gaz System S.A.

Generalny Wykonawca: DS-BUD S.A.

Zleceniodawca: IDS-BUD S.A.

Zakres pracy:

  • budowa rurociągu światłowodowego 2x HDPE fi40/3,7mm,
  • wykonanie przewiertów sterowanych na kolizjach z istniejącą infrastrukturą z użyciem rur HDPE fi 140/8,0mm,
  • instalacja kabla światłowodowego 48J wraz z montażem złącz,
  • kompleksowe wykonanie pomiarów kabla światłowodowego,

Referencje