Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 Mpa Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odcinek 2 Pałecznica - Braciejówka - 56 km

Zakres: wykonanie linii światłowodowej

Termin: 08.2020 – 04.2021

Inwestor: Gaz System S.A.

Generalny Wykonawca: STALPROFIL S.A.

Zleceniodawca: ROMGOS GWIAZDOWSCY SP. Z O.O.

Zakres prac:

  • budowa rurociągu światłowodowego 2x HDPE fi40/3,7mm,
  • wykonanie przewiertów sterowanych na kolizjach z istniejącą infrastrukturą,
  • przebudowa sieci Orange w zakresie budowy linii telemetrycznej,
  • instalacja kabla światłowodowego 48J wraz z montażem złącz,
  • kompleksowe wykonanie pomiarów kabla światłowodowego,

Referencje