Budowa gazociągu DN1000, MOP 8,4 Mpa Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
odcinek 1 Pogórska Wola – Pałecznica - 78 km

Zakres: wykonanie linii światłowodowej

Termin: 02.2020 – 04.2021

Inwestor: Gaz System S.A.

Generalny Wykonawca: STALPROFIL S.A

Zleceniodawca: ROMGOS GWIAZDOWSCY SP. Z O.O.

Zakres prac:

  • budowa rurociągu światłowodowego 2x HDPE fi40/3,7mm,

  • wykonanie przewiertów sterowanych na kolizjach z istniejącą infrastrukturą,

  • przebudowa sieci Orange w zakresie budowy linii telemetrycznej,

  • instalacja kabla światłowodowego 48J wraz z montażem złącz,

  • kompleksowe wykonanie pomiarów kabla światłowodowego,

Referencje