Przebudowa sieci „Internet dla Mazowsza” w powiecie płońskim przy zadaniu budowa drogi S7 Olsztynek (S 51) – Płońsk (S 10)   
odcinek Pieńki – Płońsk; Strzegowo - Pieńki - 84 km.

Termin: 12.2019 – 01.2020

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Generalny Wykonawca: Strabag Sp. z .o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Zleceniodawca: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.