Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa   
relacji Brzeg-Zębice-Kiełczów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku od ZZU Kiełczów – do ZZU Brzeg - 49 km

Zakres: wykonanie linii światłowodowej

Termin: 08.2018 – 12.2019

Inwestor: Gaz System S.A.

Generalny Wykonawca: STALPROFIL S.A.

Zleceniodawca: ROMGOS GWIAZDOWSCY SP. Z O.O.

Zakres prac:

  • budowa rurociągu światłowodowego\
  • wykonanie przewiertów sterowanych na kolizjach z istniejącą infrastrukturą
  • instalacja kabla światłowodowego 48E wraz z montażem złącz
  • kompleksowe wykonanie pomiarów kabli światłowodowych wraz z opracowaniem dokumentacji pomiarowej
  • szkolenie teoretyczne i praktyczne w terenie Inwestora z zakresu eksploatacji linii światłowodowej

Referencje: