Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego – Odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+245,50 do km 562+542,07 - 9,4 km

Termin: 04.2017 – 12.2018

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Generalny Wykonawca: POLAQUA Sp. z o.o.

Zleceniodawca: POLAQUA Sp. z o.o.

Zakres prac:

  • budowa kanału technologicznego
  • wykonanie przewiertów sterowanych na kolizjach z istniejącą infrastrukturą
  • wykonanie przebudów sieci teletechnicznej operatorów: Orange Polska S.A. i Multimedia Polska S.A.
  • instalacja kabli światłowodowych wraz z montażem złącz
  • kompleksowe wykonanie pomiarów kabli światłowodowych wraz z opracowaniem dokumentacji pomiarowej

Referencje