Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego – Odcinek IB – węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - 14 km.

Termin: 03.2016 - 06.2018 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Generalny Wykonawca: PORR POLSKA INFRASTRUCTURE S.A. i UNIBEP S.A.

Zleceniodawca: PORR POLSKA INFRASTRUCTURE S.A.

Zakres prac:

  • przebudowa istniejącej sieci kablowej i światłowodowej Orange Polska S.A.
  • przebudowa istniejącej sieci kablowej i światłowodowej Multimedia Polska S.A.
  • budowa kanału technologicznego

Referencje