Kontakt

Bądź z nami w kontakcie

Siedziba

Al. Jana Pawła II 23
ATRIUM INTERNATIONAL
00-854 Warszawa

NIP: 108-00-10-419

REGON: 142754000

KRS: 0000378760

Oddział

ul. Generała Stanisława Maczka 89
15-691 Białystok

Tel: +48 85 745 98 00

Fax: +48 22 290 89 33

EMAIL

biateltelekomunikacja@biateltelekomunikacja.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 120.000,00 zł